Vi har stor erfaring med håndtering af samtlige juridiske aspekter i forbindelse med kapitalforvaltning.

Vi bistår et bredt udsnit af kapitalforvaltere med alle juridiske aspekter af deres virksomhed. Vi bistår blandt andet investeringsbanker, fondsmæglerselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber m.fl. 

Vores brede erfaring og tætte samarbejde på tværs af Plesners juridiske teams sikrer, at vi altid kan give den bedst mulige vejledning med øje for den enkelte virksomhed. Vi yder rådgivning om de komplekse lovkrav, der gælder for forskellige former for kapitalforvaltning og finansielle instrumenter, både som følger af MiFID og de forskellige sektorspecifikke reguleringer, som f.eks. FAIF-loven og lov om investeringsforeninger. Vi har endvidere indgående erfaring med forhold, hvor der er aktiviteter på tværs af grænser.

Vores rådgivning omfatter bl.a. kontrakter inden for kapitalforvaltning, såsom porteføljeforvaltningsaftaler og investeringsrådgivningsaftaler.

Vi hjælper med at oprette skræddersyede fonds- og selskabsstrukturer i samarbejde med vores specialister inden for fonde, og vi bistår vores klienter med at organisere og facilitere udbudsprocesser i overensstemmelse med gældende lovgivning og udarbejdelse af udbudsdokumenter som prospekter og private plancement memoranda.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans