Vi har indgående erfaring med at rådgive om forsikringsdistribution både i Danmark og på tværs af grænseoverskridende grundlag. 

Vi bistår løbende både forsikringsselskaber og forsikringsformidlere med rådgivning om reguleringen af forsikringsdistribution, herunder regler om tilladelseskrav, god skik, informationskrav og kompetencekrav.

Vi kan blandt andet hjælpe med etablering af forsikringsformidlervirksomheder. Dette inkluderer processen med at søge om tilladelse fra Finanstilsynet, herunder i forbindelse med uafhængig forsikringsdistribution (forsikringsmæglere). Vi har derudover indgående erfaring med udarbejdelse og forhandling af alle typer aftaler om forsikringsdistribution.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i vores klientens interesser, og vi yder konkret vejledning i samtlige led af forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets virksomhedsudvikling. Rådgivningen tilpasses altid den enkelte klients forudsætninger og behov.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans