Vi rådgiver løbende om alle aspekter af kryptoaktiver og er anerkendt som førende inden for området.

Kryptoaktiver, herunder kryptovalutaer, er en helt ny aktivklasse baseret på blockchain-teknologien, som i dag påkalder sig betydelig bevågenhed både som investeringsobjekter, centralbankudstedte digitale valutaer (CBDCs) og som mulige komponenter i den finansielle infrastruktur, f.eks. i forbindelse med betalings- og værdipapirhandelsafvikling.

Plesner rådgiver løbende alle væsentlige markedsdeltagere, herunder udstedere af kryptoaktiver, operatører af wallets og handelsplatforme samt udbydere af investeringsservices relateret til kryptoaktiver.

Vi er anerkendt som et førende advokatfirma inden for området, og rådgiver blandt andet om:

  • analyse af kryptoaktiver og rådgivning om, hvordan disse er reguleret, herunder om de udgør finansielle instrumenter
  • overholdelse af MICA-forordningen og hvidvasklovgivningen
  • forberedelse, ansøgning og opnåelse af tilladelse under MICA-forordningen som udsteder af aktivbaserede tokens/e-pengetokens eller som udbyder af kryptoaktivtjenester
  • etablering og regulering af investeringsfonde med fokus på kryptoaktiver
  • håndtering af de regulatoriske aspekter ved aktiviteter på tværs af grænser herunder international ekspansion
 

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans