Den stigende kompleksitet i driften af finansielle virksomheder samt samfundets øgede krav og forventninger til den finansielle sektor kræver klare governancestrukutrer, der er tilpasset den enkelte virksomhed. Vi har omfattende erfaring med at rådgive finansielle virksomheder om alle forhold vedrørende governance.

Forankringen af ledelse og styring af alle forretningsområder og funktioner er af strategisk betydning for den enkelte virksomhed og gennemgribende lovreguleret.

Vi samarbejder på tværs af faglige specialer, når vi bistår vores klienter med at etablere deres governancestrukturer. Vi rådgiver f.eks. om udarbejdelse af forretningsorden, retningslinjer, politikker, forretningsgange og beredskabsplaner, intern og ekstern rapportering, kontrolfunktioner, funktionsadskillelse, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og greenwashing, samt incitamentsstrukturer.

Når vi rådgiver kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde og andre virksomheder i den finansielle sektor om governancespørgsmål, sker det  i tæt samarbejde med førende rådgivere fra Plesners andre juridiske teams, som f.eks. Selskabsret, Environmental, Social & Governance (ESG), Ansættelses- og Arbejdsret, Operational Compliance, Persondataret, Bank og Finans samt Erhvervsstrafferet og Undersøgelser

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans