Vi har indgående erfaring med alle aspekter, der relaterer sig til "fit & proper"-sager.

Der har de senere år været et øget krav til medlemmerne i ledelsen af finansielle virksomheder, herunder deres personlige ansvar. Dette kommer blandt andet til udtryk i form af skærpede regler i lovgivningen samt ved at Finanstilsynet hurtigere end tidligere forfølger konkrate sager, tager ledelsesmedlemmers fit & proper-status op til revurdering mm. 

Vi har i Plesner indgående erfaring med alle aspekter af disse typer sager, og vi har i flere tilfælde bistået både det berørte ledelsesmedlem og/eller den relevante finansielle virksomhed. Vi har været involveret i de fleste af de seneste års mest omtalte fit & proper-sager, og har således bistået flere klienter igennem lange forløb overfor Finanstilsynet.

Et typisk forløb i forbindelse med en sag om revurdering af fit & proper-status vil normalt omfatte nedenstående punkter:

  • faktuel afdækning af det konkrete hændelsesforløb og strategiske overvejelser i forhold til sagen
  • gennemgang af Finanstilsynets udkast til afgørelse i sagen med deres vurdering af forløbet og ledelsesmedlemmets rolle
  • udarbejdelse af høringssvar til Finanstilsynets udkast til afgørelse
  • gennemgang af Finanstilsynets høringsnotat, som indeholder stillingtagen til de modtagne bemærkninger
  • eventuel foretræde for Finanstilsynets bestyrelse, hvis dette skønnes relevant
  • vurdering af afgørelse fra Finanstilsynet og bistand med pressehåndtering mv.

Vi bistår også finansielle virksomheder med fit & proper-ansøgninger i forhold til nye ledelsesmedlemmer og i forhold til fortolkningen af fit & proper-regler. Vi bistår i den forbindelse bl.a. med rådgivning om de konkrete krav til ledelsesmedlemmerne og har bl.a. rådgivet om de nye muligheder for at opnå betingede godkendelser af ledelsesmedlemmer.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans