Vi har omfattende erfaring med overdragelse og sammenlægning af finansielle virksomheder, herunder komplekse transaktioner og transaktioner på tværs af grænser.

Vores rådgivning dækker over både regulatoriske og transaktionsmæssige forhold.

Vi arbejder tæt sammen med vores M&A-team, og bistår med udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter samt styring af hele M&A processen. 

Vi sikrer, at alle aspekter, der er specifikke for finansielle virksomheder, herunder tilladelser, ejergodkendelser, regler om finansielle holdingvirksomheder, overvejelser om kapitalforhold, ledelse og governance indgår i processen - lige fra den indledende tilrettelæggelse af transaktionen til integrationsfasen efter closing.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans