Franchise

Franchising har oplevet en kraftig vækst i Danmark gennem de seneste årtier, især inden for de sidste par år. Dette skyldes flere forhold; både at udenlandske franchise-butikker er ved at vinde indpas i Danmark, og at virksomheder udvider ved at udnytte franchise-mulighederne. Inden for de sidste par år har store franchise-kæder som Starbucks Coffee, Carl’s Jr. Restaurants, Dunkin’ Donuts, Pizza Hut, TGI Fridays og KellyDeli (Sushi Daily) åbnet franchise-butikker i Danmark. 

Der findes ikke nogen lovgivning, som fastlægger særlige franchise-regler i Danmark. Det betyder, at alle spørgsmål vedrørende de indgåede franchiseaftaler reguleres af dansk rets almindelige bestemmelser. Den danske aftalelov og de almindelige aftaleretlige principper finder anvendelse på franchiseaftaler. Det overordnede princip i dansk aftaleret er princippet om aftalefrihed (det vil sige, at parterne frit kan bestemme, hvad deres aftale skal indeholde).

Udarbejdelsen (eller gennemførelsen) af en franchiseaftale kan imidlertid være reguleret af forskellige ufravigelige danske regler. Navnlig bl.a. konkurrenceloven, markedsføringsloven, erhvervslejeloven, produktansvarsloven, købeloven, lov om behandling af personoplysninger og renteloven, kan begrænse parternes handlefrihed. Der findes derfor en lang række ufravigelige regler, man skal være opmærksom på ved forhandling og udarbejdelse af en franchiseaftale.

Franchising er et nøgleområde for Plesner, og vi har betydelig erfaring med forhandling og udarbejdelse af franchsiseaftaler.

Partner Jacob Ørskov Rasmussen har bidraget med et kapitel om franchising i Danmark til Franchise Law Review, både første, anden, tredje og fjerde udgave, og har også skrevet et kapitel om franchising i Getting the Deal Through - Franchise 2015. Desuden er han medlem af ABAs (American Bar Association) Forum on Franchising.

Franchise
Jacob er udpeget af International Distribution Institute (idiproject.com) som "country expert" i forhold til franchising i Danmark. 

Highlights

  • Dansk Supermarked A/S - juridisk rådgivning i forbindelse med Dansk Supermarked A/S' indgåelse af en International Development Agreement og International Multi-Unit License Agreement med Carl's Jr. Restaurants LLC
  • Joe and the Juice A/S - juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse  og implementering af franchiseaftale i forhold til Island
  • Compass Group Denmark A/S - juridisk rådgivning i forbindelse med Compass Group Denmark A/S' indgåelse af en Master License Agreement med Starbucks
  • Guccio Gucci S.p.A. - juridisk rådgivning om franchising i Danmark og præceptiv dansk lovgivning
  • SSP Denmark A/S - juridisk rådgivning i forbindelse med SSP Denmark A/S' indgåelse af en franchise-aftale med Gorms Pizza  i forhold til Københavns Lufthavn
  • Dansk Supermarked A/S - juridisk rådgivning i forbindelse med Dansk Supermarked A/S' indgåelse af en Framework Agency Agreement med KellyDeli (Sushi Daily)

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts